4887891276857344 TOMATO 🎁預購🎁#2603♨️【日本🇯🇵 Inomata 微波保鮮盒 (9件裝)】♨️ 🆔202009162603 ♨️【日本🇯🇵 Inomata 微波保鮮盒 (9件裝)】♨️ 💰💲60-/套 🥬🥕🌽🥬🥕🌽🥬🥕🌽🥬🥕🌽🥬🥕🌽 #日本製 🇯🇵 #Inomata 🌟都平成咁🤔唔單止 🉑以入微波爐♨️仲🉑以冷藏❄️ 1️⃣套9️⃣個盒只係💲60-/套🥳好抵好抵好抵🤗 🏠屋企雪櫃要整齊用盒放就最好✌🏻✌🏻 呢 Product #: tomato-🎁預購🎁#2603♨️【日本🇯🇵 Inomata 微波保鮮盒 (9件裝)】♨️ 2022-07-30 Regular price: $HKD$60.0 Available from: TOMATOIn stock